25August2019

Eşti aici: Home Categorii

Categorii

Premii de excelenţă

01Comunicare corporatistă
Categoria se adresează campaniilor de PR dezvoltate pentru a sprijini misiunea şi viziunea organizaţiei, obiectivele strategice de dezvoltare pe termen lung şi de branding. Sunt avute în vedere programele de comunicare menite să sporească notorietatea companiilor şi buna lor reputaţie.

Cu spijinul:    BTlogo

02Comunicare de brand (PR pentru marketing)
Secţiunea reuneşte campaniile de comunicare concepute în scopul lansării, (re)poziţionării sau promovării de produse şi servicii către clienţi, companii sau consumatori individuali. Este avută în vedere, de asemenea, comunicarea de PR componentă a campaniilor de marketing integrat.
2.1 Produse şi servicii existente ; 2.2 Produse şi servicii noi

03Comunicare pentru administrarea crizelor, riscurilor şi oportunităţilor
Categoria include campaniile de comunicare care au contribuit la prevenirea ori buna gestionare a unui conflict sau a unei situaţii de criză cu potenţial de risc pentru dezvoltarea pe termen lung a unei organizaţii. Sunt vizate, totodată, campaniile de PR concepute pentru administrarea ori generarea de oportunităţi cu mare potenţial pentru dezvoltarea unei companii.

04Digital PR şi Social Media
Categoria reuneşte campanii de comunicare care utilizează media digitale şi sociale în scopul atingerii unor obiective de relaţii publice. Sunt incluse aici şi campaniile de PR adresate bloggerilor.

4.1    Digital PR: Subcategoria reuneşte campanii de comunicare care folosesc platforme digitale – video, YouTube, websites, comunităţi, forumuri online şi bloguri, podcasturi, mobile media, Apps, mecanisme virale, sau alt mix digital, pentru a atinge obiective de relaţii publice.

4.2    Social Media: Subcategoria reuneşte campanii de comunicare care folosesc social media pentru a atinge obiective de relaţii publice. Sunt incluse aici atât campanii exclusive de social media cât şi proiecte cu obiective mai largi dar care folosesc prioritar instrumente de social media.

Cu sprijinul:  KFC logo

05Comunicare internă
Sunt vizate campaniile de comunicare internă, programele de comunicare cu angajaţii menite să sprijine obiectivele de management al resurselor umane, să sporească gradul de fidelitate precum şi implicarea angajaţilor în proiectele companiei.

Cu sprijinul: Lidl-Logo 4C

06Responsabilitate socială (CSR) şi dialog cu grupurile co-interesate
Categoria se referă la programele de comunicare concepute pentru a susţine performanţele sociale ale companiilor precum şi dialogul social dintre companii şi principalele grupuri co-interesate. Sunt luate în considerare implicarea companiilor în domenii de impact social (civism corporatist, investiţii în cercetare, educaţie, cultură, sănătate publică etc) şi în administrarea unor probleme comunitare.

Cu sprijinul:   Logo Coca-Cola

07Comunicarea proiectelor de mediu
Categoria cuprinde campaniile de comunicare concepute pentru a susţine performanţele de mediu ale organizaţiilor, conştientizarea unor probleme de mediu şi comunicarea acestora către stakeholderi, precum şi informarea şi consultarea consumatorilor. Sunt vizate de asemenea proiectele realizate în scopul adoptării unor iniţiative legislative care vizează mediul înconjurător. Categoria include totodată proiectele de comunicare cu focus pe eficienţa energetică şi folosirea unor surse alternative de energie.

Cu sprijinul: Ursus

08Media Relations
Categoria include proiectele specifice comunicării cu presa scrisă, audiovizuală şi online, de la întocmirea dosarelor de presă la organizarea conferinţelor de presă şi a altor evenimente specifice interacţiunii PR-presă. Sunt vizate de asemenea proiectele care reflectă o bună gestionare a comunicării cu presa în situaţii de criză.

09Public Affairs/ Advocacy/ Lobby
Sunt incluse în această categorie campaniile de sensibilizare a opiniei publice şi a factorilor de decizie cu privire la hotărâri ce prezintă efecte directe asupra oamenilor, organizaţiilor sau societăţii în ansamblul său, cât şi proiectele de lobby ale organizaţiilor menite să influenţeze legislaţia.

10Comunicare financiară
Categoria include proiecte care surprind relaţia cu investitorii, acţionarii şi alţi stakeholderi financiari. Sunt vizate de asemenea campaniile care targetează autorităţile pieţelor financiare şi de capital şi presa de specialitate. Sunt incluse totodată programele de comunicare a rezultatelor financiare anuale.

11Organizaţii non-guvernamentale. Societate civilă
Categoria include campanii de comunicare realizate de către organizaţii non-guvernamentale în orice domeniu de interes social şi civic: de la drepturile omului, educaţie civică şi buna funcţionare a democraţiei până la învăţământ şi cercetare, cultură, parteneriate public-privat pentru programe de sustenabilitate, sănătate publică, mediu, nevoi comunitare. Sunt vizate, de asemenea, campaniile iniţiate de către agenţiile de relaţii publice în scopul promovării societăţii civile.

Cu sprijinul:     Logo renault 3

12Comunicare în domeniul public
Categoria cuprinde campanii de comunicare realizate de către instituţiile administrative pentru atingerea unor obiective de interes public. Sunt vizate de asemenea campaniile iniţiate de către companii sau agenţiile de PR şi care urmăresc un obiectiv de interes public. Nu sunt eligibile campaniile realizate în scop electoral.

13Comunicarea produselor şi serviciilor financiare
Categoria se adresează băncilor comerciale, IFN-urilor, societăţilor de asigurări, fondurilor de pensii, fondurilor de investiţii şi altor instituţii financiare, care dezvoltă şi implementează campanii de comunicare şi/sau programe de educaţie financiară.

14Comunicarea produselor şi serviciilor medicale
Secţiunea cuprinde campanii realizate de actorii sistemului medical românesc, precum companii farmaceutice, lanţuri de farmacii, furnizori şi distribuitori de aparatură medicală, societăţi de asigurări, instituţii publice de profil, agenţii de PR specializate în comunicarea medicală şi ONG-uri care acoperă subiecte de interes medical.

Cu sprijinul:  medlife

15Tech PR
Sunt incluse aici campanii de comunicare realizate de sau pentru jucătorii sectorului IT&C (telecom, hardware, software, dot.com etc).

16 Cultură, Artă
Categoria include programe de PR cultural iniţiate de instituţii culturale, agenţii, companii sau freelanceri. Sunt incluse aici evenimentele şi festivalurile culturale, parteneriatele cultură-business, programele de educaţie culturală, programele culturale pentru angajaţi, programele care folosesc cultura ca axă a responsabilităţii sociale şi/sau axă de comunicare şi marketing etc.

17Fashion & Lifestyle
Categoria include programe de PR în domeniile fashion şi lifestyle.

18Sport & Entertainment
Categoria reuneşte campanii de PR din sport şi divertisment. Sunt incluse aici activări de brand, programe de sponsorship şi parteneriat, programe de CSR care valorifică valorile sportive, proiecte educative în domeniul sportului, evenimente sportive cu componentă de PR etc.

19Buget - / creativitate +
Secţiunea se adresează start-up-urilor, organizaţiilor non-profit şi întreprinderilor mici şi mijlocii care au atins obiective bine determinate prin campanii de comunicare finanţate cu resurse financiare limitate. Sunt avute în vedere campanile care s-au remarcat prin originalitate, prin capacitatea de a implica voluntari sau orice alte resurse nefinanciare în scopul atingerii unor obiective date.

Realizări excepţionale individuale şi de echipă

20PR In-House Team of the Year
Această distincţie recunoaşte performanţele deosebite ale departamentelor de PR in-house. Aplicaţia, nu mai mare de 4 pagini A4, în limba română, va oferi membrilor juriului informaţii precum: numărul şi structura membrilor echipei de PR, ariile de expertiză acoperite, sumar al realizărilor cheie ale departamentului, eficienţa alocării resurselor, rolul funcţiei de comunicare în organizaţie, exemple de campanii/proiecte relevante şi nivelul de impact al acestora, alte informaţii relevante despre mecanisme de dialog & feedback, creativitate, o poză de grup, scurt argument de ce premiul ar fi o distincţie binemeritată. Orizontul de timp: ultimii 2-3 ani.

21Small Consultancy of the Year
Această distincţie recunoaşte performanţele deosebite ale agenţiilor cu până la 5 angajaţi full-time. Aplicaţia, nu mai mare de 1.000 de cuvinte, în limba română, va oferi informaţii precum: misiune, data înfiinţării, numărul de angajaţi (executivi/suport), cifra de afaceri, marja de profit, un sumar al realizărilor deosebite, % creştere al portofoliului de clienţi, rata de retenţie a clienţilor, exemple de campanii/proiecte relevante şi nivelul de impact al acestora, 2 testimoniale din partea clienţilor, scurt argument pentru potenţialii angajaţi. Orizontul de timp: ultimii 2-3 ani.

Diplome de excelenţă

Categoriile 22-29 recunosc excelenţa în conceperea şi realizarea unor instrumente de comunicare creative şi eficiente, menite să faciliteze procesele de comunicare

22Website / Intranet / Blog/Pagina facebook/Instagram

23Evenimente

24Newsletter Intern

25Raport anual

26Kit de presă

27Publicaţii externe

28Sponsorship

29Producţii video

 

Distincţii speciale ale juriului

PR Agency of the Year
Distincţia se acordă agenţiei cu cele mai bune rezultate în competiţia Romanian PR Award. Ratingul final ia în considerare numărul de premii şi nominalizări obţinute în competiţie, ponderate cu importanţa acestora. Nu se pot face aplicaţii directe pentru acest premiu.

PR Professional of the Year
Dictincţia se acordă comunicatorului cu rezultate profesionale excepţionale şi o contribuţie evidentă la dezvoltatea industriei. Juriul va propune o listă scurtă ce urmează a fi supusă votului în şedinţa finală de jurizare. Pe lângă propunerile juriului, vor fi luate în considerare nominalizările reprezentanţilor breslei. Acestea sunt aşteptate la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Communicator of the Year
Distincţia se acordă unei personalităţi culturale, artistice, sportive, sau aparţinând societăţii civile, care a reuşit să comunice exemplar cu stakeholderii relevanţi, fără a face parte din breasla comunicatorilor. Juriul va propune o listă scurtă ce urmează a fi supusă votului în şedinţa finală de jurizare. Pe lângă propunerile juriului, vor fi luate în considerare nominalizările reprezentanţilor breslei. Acestea sunt aşteptate la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Este o secţiune adresată viitorilor specialişti în PR. Detalii pe www.praward.ro

 

 

 

 

logo-praward-transparent