Imprimă această pagină
  Primaria Rosia Montana & PR&More & Agentia 23 Communications Ideas

Rosia Montana, prima comunitate miniera in Cartea Recordurilor - Silver Award for Excellence

1.    Tema / Oportunitatea

Roşia Montană, o localitate minieră din Munţii Apuseni (judeţul Alba), are o existenţă milenară, fiind cunoscută încă dinaintea cuceririi Daciei. A fost înfiinţată de către romani în timpul domniei lui Traian ca oraș minier cu coloniști din Iliria.

Primul document în care s-a specificat acest lucru este o tablă din ceară ce datează din 6 februarie 131.

Ziua Minerului, sărbătorită în majoritatea comunităţilor miniere din ţară pe data de 20 august, reprezintă comemorarea ortacilor (care şi-au pierdut viaţa în mine) dar şi respectul pentru tot ceea ce înseamnă profesia de miner.

În prezent comunitatea minieră din Roșia Montană este printre puţinele comunităţi miniere din ţară, care în ciuda crizei economice (atât la nivel local cât și naţional), încearcă prin diverse evenimente locale să promoveze tradiţiile minerești. Greutăţile întâmpinate sunt de natură financiară dar mai ales datorită reputaţiei (percepţiei) negative pe care o are memoria colectivă (prezentă) asupra meseriei de miner.

Astfel, agenţia PR & MORE împreună cu Agenţia 23 au propus Primăriei Roșia Montană o campanie care să schimbe percepţia opiniei publice asupra meseriei de miner, dar mai ales să sublinieze importanţa păstrării și valorificării unor tradiţii milenare. Campania viza stabilirea unui record mondial, cu ocazia Zilei Minerului (august 2009), care să pună în valoare tradiţiile minereşti, specifice acestei zone: Cei mai mulţi oameni care caută simultan aur cu şaitrocul (unealtă tradiţională pentru căutat aurul).

Condiţiile realizării unui astfel de record mondial au fost stabilite şi supervizate de către Guiness World Records. La această provocare trebuiau să participe peste 100
persoane, care să caute în acelaşi timp aur cu şaitrocul în aluviunile aduse de pe râurile din zonă, în jurul unui jgheab de aproape 50 m lungime şi 2 m lăţime.

2.    Cercetarea

Echipa de proiect a folosit date şi informaţii din următoarele surse:
- Interviuri directe cu liderii de opinie (redactori şefi/directori redacţii/jurnalişti din presa locală/regională/naţională; directori instituţii culturale locale şi regionale;
oficialităţi/personalităţi locale)
- Arhiva Muzeului Naţional de Istorie
- Arhiva Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia
- Arhiva Muzeului Mineritului din Roşia Montană
- Istoria orală a comunei Roşia Montană
- Cercetare online (articole naţionale/internaţionale scrise despre situaţia mineritului din România)
- Facultatea de Biologie şi Geologie, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Catedra de Mineralogie

După analizarea tuturor informaţiilor, concluziile au fost că:

1. Tradiţia mineritului din zona Apuseni (care datează de peste 2000 de ani) e foarte slab reprezentată/valorificată la nivel local/regional/naţional.
2. Mineritul de la Roşia Montană a fost sursa principală de venit a locuitorilor din această regiune. Valorificarea/ promovarea acestor tradiţii ar putea să aducă atât un
beneficiu economic acestei zone (şomajul fiind de peste 80%) dar şi beneficii cultural şi sociale.

3. Planificarea

Obiective generale de PR

Obiectivele urmărite au fost:
1. Promovarea campaniei „Roşia Montană, prima comunitate minieră în Cartea Recordurilor”, o campanie menită să informeze locuitorii zonei Apuseni dar şi a ţării, despre tradiţiile minereşti de la Roşia Montană.
2. Promovarea şi valorificarea tradiţiilor minereşti de la Roşia Montană

Indicatori de performanţã:
• Ocuparea locurilor de participare în regim de 80%
• Rata de satisfacţie a participanţilor: 75% (obiectul sondajului: evenimentul ajută în repoziţionarea profesiei de miner şi dă o speranţă pentru viitorul acestei profesii)
• Prezenţă la eveniment de 75% a redacţiilor din presa locală/regională (jud.Alba)
• Acoperire media: presa locală - 20 articole; presa regională - 15 articole; presa naţională - 10 articole; presa online - 75 articole; TV local - 10 ştiri; TV national - 7 ştiri; YouTube & Trilulilu - 2000 vizualizări
• Stabilirea recordului mondial (numărul necesar stabilirii acestui record era de 100 de persoane)
• Crearea unui cadru instituţional (prin donaţii şi sponsorizări) în care să fie promovate şi valorificate tradiţiile minereşti din regiunea Apuseni.

Categorii de public ţintă

• Lideri de opinie din:
1. Presă (televiziune, radio, presa scrisă şi internet) - redactori şefi şi jurnalişti din presa locală/regionala/centrală
2. Instituţii/personalităţi culturale
• Locuitorii zonei Apuseni (reprezentată prin 12 comunităţi miniere din judeţele Alba,
Hunedoara şi Bihor)
3. Companii mijlocii şi mari din regiunea judeţului Alba

Mesaje cheie
• Mesaje emoţionale: “La Roşia Montană mineritul este o tradiţie, care trebuie păstrată şi pusă la loc de cinste!”
• Mesaje raţionale: “Primăria Roşia Montană susţine şi promovează tradiţia mineritului din zona munţilor Apuseni, o tradiţie care datează de mai bine de 2000 de ani. Localnicii îşi doresc ca mineritul din Apuseni să devină din nou o sursă de trai şi civilizaţie în aceste locuri.”

Canalele de comunicare utilizate au fost:
• întâlniri individuale cu liderii de opinie
• comunicate de presă (locale/naţionale)
• internet (PR Online)
• radio local/national
• televiziunea locală şi naţională
• presa scrisă locală şi naţională
• direct mailing

4.    Implementare

Campania pre-eveniment

- invitaţia şi materialele informative au fost distribuite în toate cele 12 comunităţi miniere, participante la Ziua Minerului
- comunicat de presă către presa locală/regională şi naţională prin care se anunţa încercarea de stabilire a recordului mondial
- spot radio transmis pe posturile locale şi prin comunele învecinate (cu ajutorul unei staţii mobile)
- întâlniri cu liderii sindicali din regiunea Apuseni

Campania de comunicare a evenimentului

• Instrumentele folosite: interviuri în direct (radio şi TV local/regional/naţional),
comunicat de presă (care a fost trimis către presa locală/regională/naţională).
• Evenimentul s-a desfăşurat duminică, 30 august 2009, pe stadionul “Minerul”
din Roşia Montană. În cadrul evenimentului a avut loc şi prima ediţie a “Festivalului Comunităţilor Miniere şi al Tradiţiilor Minereşti”. Pe parcursul acestui festival, 12 comunităţi din judeţele Alba, Hunedoara şi Bihor şi-au prezentat tradiţiile şi obiceiurile minereşti (expoziţii de carte şi de fotografie, tablouri şi obiecte minereşti organizate pe epoci, şteamp la dimensiuni reale, etc..). Punctul culminant al evenimentului a fost încercarea de a crea un nou record mondial: Cei mai mulţi oameni care caută simultan aur cu şaitrocul (unde s-au înscris peste 100 de persoane). Participanţii la eveniment au găsit paiete de aur, care au fost apoi trimise pentru analiză la facultatea de Biologie şi Geologie, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Catedra de Mineralogie. Recordul a fost omologat Guiness World Records prin emiterea certificatului oficial către Primăria Roşia Montană.

Comunicarea post – eveniment
• Comunicarea internă: rezultatele campaniei “Roşia Montană, prima comunitate minieră în Cartea Recordurilor” au fost comunicate angajaţilor primăriei Roşiei Montană dar şi participanţilor printr-o scrisoare din partea primarului
• Comunicarea externă: comunicate de presă către presa locală/regională/naţională; scrisori de mulţumire către liderii de opinie privind rezultatele obţinute în urma campaniei derulate; PR Online – clip YouTube şi Trilulilu

5. Evaluarea

- participare de 100% din partea redacţiilor locale şi regionale (jud. Alba)
- Acoperire media: presa locală - 25 articole; presa regională - 20 articole; presa
naţională - 15 articole; presa online - 100 articole; TV local - 13 ştiri; TV national
- 10 ştiri; YouTube & Trilulilu - 3500 vizualizări
- s-au ocupat în regim de 100% locurile disponibile (numărul participanţilor a fost de peste 5000, capacitatea maximă a locaţiei)
- recordul mondial a fost omologat de către Guiness World Records (au participat peste 100 de persoane care au căutat simultan aur cu şaitrocul)
- rata de satisfacţie a participanţilor: 90% (obiectul sondajului: evenimentul ajută în repoziţionarea profesiei de miner şi dă o speranţă pentru viitorul acestei profesii)
- în februarie 2010, Primăria Roşia Montană împreună cu Muzeul Naţional de Istorie a României, Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia şi în parteneriat cu Roşia Montană Gold Corporation a inaugurat prima casă (din centrul istoric al comunei) în care este adăpostită expoziţia permanentă de istorie a mineritului “Aurul Apusenilor”.