18Iunie2019

Eşti aici: Home
  Salvaţi Copiii

Salvaţi Copiii România - Raport Anual 2005-2010

I. Organizaţie     

Organizaţia Salvaţi Copiii România este o instituţie cu rol social, a cărei misiune este aceea de a garanta egalitatea de şanse pentru toţi copiii, indiferent de mediul din care aceştia provin, prin utilizarea propriei expertize, precum şi prin presiuni exercitate asupra factorilor de decizie şi mobilizarea liderilor din societatea civilă.

Salvaţi Copiii promovează de 20 ani drepturile copilului, în acord cu prevederile Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului. Peste 600.000 de copii au fost incluşi în programe educative, de protecţie şi asistenţă medico-socială, de stimulare a participării lor în acţiuni de promovare şi recunoaştere a drepturilor lor. Este membră Save the Children International, cea mai mare organizaţie independentă din lume de promovare a drepturilor copiilor, care cuprinde 29 de membri şi desfăşoară programe în peste 120 de ţări.

II. Problema specifică abordată

Rapoartele anuale ale organizaţiei Salvaţi Copiii constituie documente care au ca scop crearea unor relaţii de încredere cu persoanele şi instituţiile cărora le sunt adresate, pe baza unei informări comprehensive privind valorile promovate, activităţile şi rezultatele descrise, inclusiv modalităţile de utilizare a resurselor umane şi materiale. Privind retrospectiv (2005-2010), acestea se transformă în momente de referinţă în dezvoltarea organizaţiei noastre, îndeplinind succesiv rolul de instrument de marketing. Selectarea acestei perioade porneşte de la necesitatea demonstrării consecvenţei conţinutului şi a design-ului în promovarea organizaţiei noastre.

III. Oportunitatea raportului anual     

Pentru partenerii noştri, pentru donatori sau instituţiile finanţatoare, rapoartele anuale completează relaţiile de parteneriat prin familiarizarea acestora cu obiectivele, misiunea, principiile de lucru, programele dezvoltate, beneficiarii acestora, starea financiară, impactul activităţilor şi rezultatelor obţinute. Oamenii au o disponibilitate mai mare de a contribui să contribuie cu timpul sau resursele lor la dezvoltarea organizaţiei atunci când sunt corect informaţi şi pot aprecia în mod concret cum sunt investite resursele. Împreună cu alte instrumente de comunicare prin text şi imagine (alte materiale tipărite, ori website, newsletter online, blog), raportul anual se transformă într-un factor determinant în decizia susţinătorilor, partenerilor şi voluntarilor de a se implica.

IV. Cercetarea    

Cercetarea a constat dintr-o serie de activităţi de colectare a informaţiilor, de evaluare a relevanţei lor şi de stabilire a grupurilor ţintă specifice materialelor de promovare şi informare, în cazul nostru raportul anual. Sursele de documentare sunt rapoartele şi materialele grafice propuse de coordonatorii de programe.

Rapoartele Salvaţi Copiii oferă, anual, printr-un conţinut selectat temeinic, trei perspective ale prezenţei şi intervenţiei organizaţiei în societatea românească:

1. rezultatele şi impactul muncii noastre în diverse comunităţi;

2. modalităţile de susţinere din partea comunităţii oamenilor de afaceri, partenerilor europeni sau români, guvernamentali sau neguvernamentali, dar şi a copiilor şi tinerilor.

3. capacitatea de a administra transparent şi eficient resursele financiare.

Deşi prezentate separat uneori, aceste trei perspective sunt intercorelate în cadrul raportului anual.

V. Planificarea     

Rapoartele anuale se redactează în primele două luni ale anului următor celui descris, iar editarea se încheie în perioada martie – aprilie. Tipărirea raportului anului trebuie întotdeauna să coincidă cu Adunarea Generală care se desfăşoară, de regulă, în luna aprilie sau la începutul lunii mai.

Obiectivul general vizează creşterea gradului de informare şi senssibilizare a susţinătorilor şi partenerilor, persoane fizice sau juridice asupra progreselor obţinute de Salvaţi Copiii în decursul unui an.

Deoarece rapoartele anuale reprezintă o investiţie relativ costisitoare, publicul ţintă e format, în special, din donatori, reprezentanţi ai factorilor de deciziei (autorităţi centrale şi locale), instituţii cu specific comun cu al organizaţiei (promovarea şi protecţia drepturilor copilului), lideri comunitari, voluntari şi copii direct implicaţi în campaniile noastre.

Mesaje comunicate

Includerea informaţiilor detaliate într-un raport anual diluează mesajele şi măreşte conţinutul, conducând la dificultăţi în obţinerea unui impact real asupra grupului ţintă. De aceea, rapoartele Salvaţi Copiii cuprind realizările cheie prin cuantificarea lor şi descrierea cu acurateţe a rezultatelor şi impactului. Fiecare program/temă descrisă este însoţit(ă) de date statistice asupra situaţiei sociale căreia i se adresează intervenţia Salvaţi Copiii, declaraţii sugestive ale beneficiarilor sau partenerilor, fotografii făcute în timpul desfăşurării acţiunilor sociale. Totodată, sunt introduse datele de contact ale organizaţiei şi filialelor.

VI. Implementare     

În linii mari, etapele de realizare sunt:

• dezbateri în interiorul organizaţiei privind temele majore, conţinutul şi aspectul grafic ale raportului (decembrie);
• colectarea şi centralizarea informaţiilor prin intermediul coordonatorilor, partenerilor şi beneficiarilor organizaţiei (decembrie/ianuarie);
• elaborarea unui draft al conţinutului şi design-ului, selectarea imaginilor reprezentative;
• aprobarea variantei finale ce urmează a fi editate şi traducerea acesteia în limba engleză;
• tipărirea materialului final în cele două versiuni, română şi engleză;
• distribuirea rapoartelor anuale către parteneri şi filiale.

VII. Evaluare     

Una din modalităţile de evaluare a capacităţii reale a raportului anual de a fi o sursă relevantă şi credibilă o reprezintă participarea anuală la concursul naţional "Cele mai bune rapoarte anuale", organizat de Forumul Donatorilor începând cu anul 2000. Premiile şi nominalizările obţinute de Salvaţi Copiii la acest concurs au fost:

• Ediţia a 5-a (2007) - premiul pentru cel mai bun raport anual realizat de organizaţii neguvernamentale (http://www.forumuldonatorilor.ro/proiecte/Editia-a-cincea-2007/8).
• Ediţia a 6-a (decembrie 2007) - premiul pentru cea mai bună reflectare a activităţii de voluntariat. (http://www.forumuldonatorilor.ro/proiecte/Editia-a-sasea-2007/9).
• Ediţia a 4-a (2006) – nominalizare pentru premiul raportul cu cea mai bună reflectare a activităţii de voluntariat. (http://www.forumuldonatorilor.ro/proiecte/Editia-a-patra-2006/7).
• Ediţia a 3-a (2005) – nominalizare pentru cel mai bun raport anual realizat de organizaţii neguvernamentale.

VII. Creativitatea     

Reflectarea corectă şi suficient de largă a eforturilor unui număr atât de mare de copii, tineri şi specialişti implicaţi în activităţile Salvaţi Copiii este o adevărată provocare. Din acest motiv, raportul a necesitat o formulă grafică echilibrată în măsură să ofere atât informaţii concrete, cât şi imagini sugestive capabile să capteze cititorii.

Un alt element distinct îl constituie, în opinia noastră, caracterul deschis şi inechivoc al conţinutului. În structura rapoartelor anuale Salvaţi Copiii, aproape un sfert din pagini este destinat prezentării, într-o manieră transparentă, a activităţilor de strângere de fonduri, companiilor partenere, donatorilor individuali, partenerilor din programe şi raportului financiar. Pe lângă acest aspect, programele şi acţiunile desfăşurate în promovarea drepturilor copilului sunt grupate în capitole de referinţă în obţinerea unui impact asupra promovării şi protecţiei drepturilor copilului: educaţie, protecţie, drepturile copilului, lobby/advocacy.Lasă un comentariu

logo-praward-transparent