25August2019

Eşti aici: Home Criterii de jurizare

Criterii de jurizare

1Tema / Oportunitatea (5% din scoringul total) 
Specificul organizaţiei pentru care a fost realizată campania
Problema specifică abordată / Oportunitatea campaniei

2Cercetarea (10% din scoringul total)
Selectarea surselor de documentare, relevanţa informaţiilor colectate, modul de utilizare a informaţiilor în scopul atingerii obiectivelor campaniei

3Planificarea (15% din scoringul total)
•    Definirea obiectivelor campaniei şi stabilirea criteriilor de evaluare
•    Identificarea publicului ţintă
•    Formularea mesajelor comunicate grupurilor ţintă
•    Selecţia canalelor de comunicare
•    Realizarea suporturilor de comunicare a mesajelor
•    Contactele realizate cu echipa managerială pentru asigurarea sprijinului acesteia

4Implementarea (25% din scoringul total)
•    Descrierea etapelor campaniei
•    Reevaluări şi ajustări ale planului pe parcursul implementării acestuia
•    Dificultăţi întâmpinate

5Evaluarea (25% din scoringul total)
Analiza şi cuantificarea rezultatelor campaniei. Sunt apreciate rezultatele tangibile, care demonstrează atingerea obiectivelor măsurabile, aşa cum au fost descrise la secţiunea Planificare.

6Creativitatea (10% din scoringul total)
Se apreciază originalitatea pusă în slujba obiectivelor.

7Inovaţia (10% din scoringul total)
Prin inovaţie în PR înţelegem o abordare nouă a actului comunicării în care primează puterea ideii şi schimbarea paradigmei în faţa comunului şi comodului, demersul de a încerca tehnici noi de comunicare, talentul de a identifica şi dezvolta modele noi de parteneriat şi de implicare a stakeholderilor, abilitatea de a pune în valoare resurse umane multidisciplinare, facilitând astfel performanţele de business şi sociale ale organizaţiilor precum şi dialogul dintre organizaţii şi grupuri co-interesate. Considerăm că abordarea fundamentală a proiectului este inovatoare, atunci când transformă nivelul de impact, oferind soluţii ce pot fi replicate şi de alţii.

logo-praward-transparent